Thiết lập chiến dịch mua sắm cho quảng cáo Adwords

Google Adwords 2015 đã thay đổi chiến dịch quảng cáo danh sách sản phẩm thông thường sẽ bị gỡ bỏ và nâng cấp lên thành chiến dịch mua sắm (Shopping Campaign), tập trung vào bán lẻ nhiều hơn để quản lý quảng cáo danh sách sản phẩm của chính bạn ví dụ như về hình ảnh, tựa đề, giá, tên doanh nghiệp và nhiều thông tin khác. Mục đích của những thay đổi này là để tạo ra một kinh nghiệm phong phú hơn cho khách hàng tìm kiếm sản phẩm của bạn trực tuyến và để đơn giản hóa quá trình cung cấp thông tin trong nguồn cấp dữ liệu.

đăng quảng cáo trên google

Thay đổi dữ liệu sản phẩm hiện tại của bạn cần phải được thực hiện bởi từ ngày 15/09/2015.

+ Kết nối tài khoản Google Merchant Center và nguồn cấp dữ liệu sản phẩm với AdWords.

+ Thiết lập và tổ chức chiến dịch Mua sắm.

+ Thực hiện thay đổi cho chiến dịch Mua sắm với tải lên hàng loạt.

+ Các phương pháp hay nhất để thiết lập chiến dịch Mua sắm.

+ Quản lý nguồn cấp dữ liệu sản phẩm Google Merchant Center của bạn.

+ Các phương pháp hay nhất và gỡ rối về đặt giá thầu.

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 năm 2015, Google Adwords sẽ bắt đầu thực thi các đặc điểm kỹ thuật cập nhật nguồn cấp dữ liệu toàn cầu với các ngoại lệ vận chuyển. Cho rằng quy định cụ thể mức giá vận chuyển chính xác có thể phức tạp hơn, cung cấp thời gian thực hiện nhiều hơn cho sự thay đổi này, thực thi pháp vận chuyển sẽ bắt đầu từ ngày 01/02/20156.

Lưu ý : Chiến dịch mua sắm mới khi đăng quảng cáo trên Google cũng cho phép bạn nhắm mục tiêu quảng cáo đến người dùng cụ thể, đặt giá thầu và cải thiện hiệu suất bằng các công cụ tối ưu hóa.

Để sử dụng chiến dịch mới này thì bạn cần phải liên kết tài khoản Google Merchant Center với tài khoản AdWords của mình. Google Merchant Center là nơi bạn tải lên nguồn cấp dữ liệu sản phẩm, một danh sách dữ liệu chứa thông tin chi tiết về các sản phẩm bạn bán. Khi bạn liên kết tài khoản Merchant Center và tài khoản AdWords, tất cả thông tin trong nguồn cấp dữ liệu sản phẩm đều có thể truy cập trong AdWords, nơi bạn sẽ sử dụng thông tin để tạo chiến dịch Mua sắm.

Bình Luận
(Visited 123 times, 1 visits today)

Các Gói Dịch Vụ Quảng Cáo Từ Khóa Google