Cách chọn loại đối sánh từ khóa quảng cáo Adwords phù hợp

Cách chọn loại đối sánh từ khóa quảng cáo Adwords phù hợp
Bình chọn

Lời nói đầu để bạn hiểu hơn vì sao chúng ta có bài viết này, loại đối sánh từ khóa có tác dụng là kiểm soát những tìm kiếm nào có thể kích hoạt quảng cáo online của bạn. Và nếu như đối sánh từ khóa càng rộng, tiềm năng lưu lượng truy cập từ khóa sẽ càng nhiều. Ngược lại, tùy chọn đối sánh từ khóa càng hẹp, từ khóa sẽ càng có liên quan đến tìm kiếm của người nào đó, việc chọn tùy chọn đối sánh từ khóa phù hợp với chiến dịch của bạn sẽ có thể giúp bạn cải thiện lợi tức đầu tư của mình.

Cách chỉnh loại đối sánh từ khóa

– Bạn vào Chiến dịch >>> danh sách từ khóa >>> Chỉnh sửa >>> Thay đổi các loại đối sánh.

quang cao doi sanh adword

4 Loại đối sánh phổ biến nhất

Có bốn tuỳ chọn đối sánh từ khoá khác nhau, mỗi tuỳ chọn chỉ rõ một cách khác nhau cho một từ khoá tương tác với các truy vấn tìm kiếm. Bằng cách áp dụng các tuỳ chọn đối sánh thích hợp cho các từ khoá, bạn có thể đạt được các mục tiêu Thu nhập từ đầu tư (ROI) một cách tối ưu.

+ Với một số tuỳ chọn, bạn sẽ nhận được nhiều hiện diện quảng cáo hơn.

+ Với một số khác, bạn sẽ nhận được ít hiện diện hơn (nhưng có tiềm năng có nhiều nhấp chuột được nhắm mục đích).

Đối sánh chính xác : Loại này cho phép quảng cáo hiển thị chính xác cụm từ đó hoặc các biến thế gần đúng với  cụm từ chính xác đó và không có các từ khác. Ý là nếu bạn cho từ khoá của bạn vào dấu ngoặc vuông – vd : [đồng hồ] – quảng cáo của bạn sẽ có đủ khả năng để xuất hiện khi một người dùng tìm kiếm cụm từ cụ thể đồng hồ, theo thứ tự này, không có bất kỳ thuật ngữ nào khác trong truy vấn xuất hiện.

Đối sánh mở rộng : Nếu bạn không chọn thì đây sẽ là tự động chọn loại đối sánh rộng, mang đến nhiều lưu lượng truy cập nhất cho phép quảng cáo của bạn hiển thị cho các tìm kiếm trên các cụm từ tương tự và biến thể gần đúng và từ đồng nghĩa có liên quan – vd : Nếu nhóm quảng cáo của bạn chứa từ khoá [đồng hồ], quảng cáo của bạn có thể đủ khả năng để xuất hiện khi truy vấn tìm kiếm của người dùng có chứa cụm từ này, theo bất kỳ ký tự nào : đồng hồ nam, đồng hồ vàng, đồng hồ casio.

Đối sánh cụm từ : Quảng cáo của bạn sẽ được hiển thị cho các tìm kiếm bao gồm cụm từ chính xác hoặc biến thể gần đúng của cụm từ chính xác với từ bổ xung hoặc sau cụm từ. Nếu bạn nhập từ khoá trong dấu ngoặc kép [đồng hồ], quảng cáo của bạn sẽ có đủ khả năng xuất hiện khi một người dùng tìm kiếm theo cụm từ đồng hồ – vd : quảng cáo của bạn có thể xuất hiện cho truy vấn tìm kiếm đồng hồ vàng nhưng không xuất hiện cho đồng hồ casio vàng…có nghĩa là đối sánh cụm từ được nhắm mục tiêu nhiều hơn đối sánh rộng, nhưng linh động hơn đối sánh chính xác.

Đối sánh phủ định : Ý là khi bạn chọn từ khóa [đồng hồ] rồi đặt từ khóa phủ định đồng hồ vàng thì  đảm bảo rằng quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị cho bất kỳ tìm kiếm nào có chứa cụm từ đồng hồ vàng. Loại đối sánh này được dùng phổ biến hơn khi tài khoản của bạn chứa nhiều từ khoá đối sánh rộng. Một ý tưởng hay để thêm bất kỳ biến thể từ khoá liên quan nào mà bạn thấy trong Báo cáo Hiệu suất Truy vấn Tìm kiếm hoặc Công cụ Từ khoá như là một từ khoá phủ định.

quang cao tren google

Mẹo hay khi sử dụng loại đối sánh từ khóa quảng cáo Adwords

– Khi bạn chọn sử dụng đối sánh mở rộng thì sau từ 3 đến 7 ngày, hãy xem báo cáo cụm từ tìm kiếm các cụm từ đã kích hoạt quảng cáo. Nếu các cụm từ có từ nào có tiềm năng cao thì bạn nên thêm vào danh sách từ khóa còn từ nào không liên quan thì phủ định từ khóa đó đi để nhận được nhiều truy vấn tốt hơn.

– Tốt nhất là bạn nên sử dụng đối sánh từ rộng cho đến hep khi quảng cáo Google, nó sẽ giúp bạn so sánh và chọn lọc cho mức độ liên quan dựa trên hiệu suất của chiến dịch đã đặt. Để bắt đầu thì thử sử dụng bằng Công cụ từ khóa để suy nghĩ về ý tưởng khóa và các biến thể gần đúng của từ khóa kích hoạt quảng cáo của bạn.

Chúc bạn thành công !

Bình Luận
(Visited 387 times, 1 visits today)

Các Gói Dịch Vụ Quảng Cáo Từ Khóa Google