47 Đường số 29, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Tp.HCM

Điện thoại:
08 62739131 - 09 18 19 85 86

Email: leminhkha4[email protected]