16/03/2016

Hướng dẫn kinh nghiệm chống click tặc của Google Adwords

Mấy hôm nay website quảng cáo của công ty liên tục bị phá bằng click ảo, đặt ngân sách 5.000.000 mà mới có buổi sáng đã […]
28/01/2016

Quảng cáo thương hiệu xu thế mới trong năm 2016

Quảng cáo thương hiệu đang là xu thế mới của nhiều doanh nghiệp, hình thức quảng cáo thương hiệu đa dạng và nhiều phương pháp tiếp […]
20/01/2016

Xây dựng thương hiệu bằng Google Adwords

Nếu các doanh nghiệp, tổ chức muốn tồn tại, phát triển lâu dài, vấn đề xây dựng thương hiệu nên được xem trọng và có chiến […]
16/01/2016

Những suy nghĩ lệch lạc về Marketing !!!

Liệu bạn có tự tin mình hiểu đúng về nghề Marketing ? Theo Phillip Kotler, marketing là những hoạt động của con người hướng vào việc […]