Tìm hiểu về cách thức xếp hạng của Google Adwords

Trước khi bạn muốn tìm hiểu về cách mà khi chúng ta quảng cáo trên Google Adwords thì xếp hạng dựa trên những tiêu chuẩn nào ? thì phải biết về vị trí quảng cáo như nào – đây là thứ tự cho từ khóa của bạn xuất hiện lên một trang, đương nhiêm vị trí càng cao càng có lợi thế được khách hàng quan tâm hơn.

Bạn nên nhớ rằng thứ tự quảng cáo sẽ được đánh giá dựa vào xếp hạng quảng cáo bạn mà xếp hạng quảng cáo lại được tính dựa vào giá thầu và điểm chất lượng, kết hợp với các tiện ích mở rộng đi kèm. Xếp hạng quảng cáo không căn cứ vào ngân sách 1 ngày bạn để là bao nhiêu, họ căn cứ vào giá thầu 1 click bạn sẵn sàng trả và điểm chất lượng cho quảng cáo của bạn.

quang cao tu khoa

Ví dụ :

Bạn để thầu là 1,000 và điểm chất lượng của bạn là 10/10 >> bạn có xếp hạng quảng cáo là 1,000 * 10 = 10,000.

Đối thủ bạn đặt thầu là 2,000 nhưng điểm chất lượng chỉ có 4/10 >> đối thủ của bạn có xếp hạng quảng cáo là 2,000 * 4 = 8,000

Từ đây cho thấy bạn có xếp hạng quảng cáo cao hơn do vậy bạn sẽ có vị trí hiển thị tốt hơn đối thủ của bạn. Bên cạnh 2 yếu tố là giá thầu và điểm chất lượng là cơ bản, bạn cũng nên cho chú ý tới các tiện ích mở rộng .

Nguyên tắc để xếp hạng quảng cáo dựa vào công thức AdRank = Giá thầu x Điểm chất lượng.

Bình Luận
(Visited 153 times, 1 visits today)

Các Gói Dịch Vụ Quảng Cáo Từ Khóa Google