Tổ chức Adwords như thế nào mới hiệu quả ?

Việc tổ chức tài khoản tốt giúp bạn nhanh chóng thực hiện thay đổi nhắm mục tiêu quảng cáo Adwords đem lại hiệu quả cao và cuối cùng là đạt được nhiều mục tiêu quảng cáo bằng cách tạo chiến dịch được định cấu trúc tốt theo chủ đề hoặc sản phẩm, bạn sẽ nhận được nhiều hơn so với chỉ một tài khoản dễ quản lý và được tổ chức bạn cũng sẽ có tập hợp các quảng cáo và từ khóa có liên quan trực tiếp với nhau, giúp cải thiện điểm chất lượng của bạn vậy cùng tìm hiểu xem Adwords được tổ chức như thế nào.

1. Google AdWords được tổ chức như thế nào ?

Trong tài khoản AdWords tổ chức chia làm 3 lớp :  tài khoản, chiến dịch và nhóm quảng cáo.

+ Tài khoản giúp bạn quản lý email, password, và thông tin thanh toán.

+ Chiến dịch quản lý ngân sách, và thiết lập nơi quảng cáo xuất hiện.

+ Nhóm quảng cáo bao gồm những quảng cáo liên quan và keywords.

quang cao tu khoa

2. Tại sao bạn phải tổ chức tài khoản và nhóm quảng cáo trong AdWords ?

Để giúp bạn quản lý quảng cáo và từ khóa một cách rất dễ dàng. Ví dụ bạn muốn quảng cáo các sản phẩm của cửa hàng điện tử. Bạn đặt tên tài khoản như sau :

Bạn tạo ra 2 chiến dịch television và camera để theo dõi sự hiệu quả của mỗi quảng cáo dành cho riêng từng thiết bị. Sau đó bạn chia ra các nhóm quảng cáo thuộc từng chiến dịch, trong mỗi nhóm quảng cáo sẽ chứa các từ khóa.

Sau khi tổ chức như vầy bạn có thể thấy cấu trúc nó như sau :

quang cao tren Google

Bạn cũng có thể nhìn thấy cấu trúc các campaign ở cột bên trái “all online campaigns” trong tab Campaign

3. Những con số giới hạn trong tài khoản AdWords :

+ 10,000 campaign (bao gồm cả campaign hoạt động hoặc đang tạm dừng)

+ 20,000 ad group mỗi campaign

+ 5,000 keyword mỗi ad group

+ 300 mẫu quảng cáo mỗi ad group (bao gồm cả mẫu quảng cáo hình ảnh)

+ 4 triệu mẫu quảng cáo hoạt động hoặc tạm dừng trong mỗi account

+ 5 triệu keyword mỗi account

+ 10,000 địa điểm (bao gồm địa điểm hướng tới (target location) , và địa điểm loại trừ(exclusion location)) mỗi chiến dịch.

+ 100,000 quảng cáo mở rộng mỗi tài khoản.

Chúc bạn thành công !

Bình Luận
(Visited 69 times, 1 visits today)

Các Gói Dịch Vụ Quảng Cáo Từ Khóa Google