24/07/2015

5 Lý do lượng truy cập từ Adwords tăng nhanh

Việc quảng cáo từ khóa trên Google hiện nay đã quá phổ biến và doanh nghiệp của bạn cũng đang sử dụng, nhưng trong vài tuần […]
21/10/2014

Quảng cáo trên Google và những nhấp chuột không hợp lệ

Cứ mỗi một cú nhấp chuột không hợp lệ khi quảng cáo trên Google  thì chi phí tiếp thị hàng triệu doanh thu bị mất cơ […]