PR và sự cần thiết với các công ty

PR (Public Relation) hiệu quả của PR đối với nhiều doanh nghiệp lớn đã được khẳng định, chú trọng đến quảng cáo thương hiệu và hình ảnh doanh nghiệp đến với mọi khách hàng. PR thực sự cần thiết đối với một doanh nghiệp đặc biệt với các công ty lớn muốn thành công trong tương lai cần phải chú trọng đến pr hơn.

pr-anh-huong

*Sức mạnh

Người ta thường nói nôm na rằng “PR là mặt trời” . Sức ảnh hưởng của nó tồn tại ngay trong chính nó. Thông điệp của PR chính là “sự quan tâm chú ý của khách hàng đến sản phẩm của chúng ta thì chúng ta sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn”.Hiệu quả của PR đều được các công ty lớn như Coca-Coke, Apple, Nokia…áp dụng thành công trên toàn thế giới.

* Mang thông tin tin cậy

PR dùng ngôn từ để diễn đạt thay vì hình ảnh. PR “đánh trúng” tâm lí của người tiêu dùng là khách hàng suy nghĩ bằng ngôn từ, không bằng hình ảnh. Hình ảnh doanh nghiệp được truyền tải bởi bên thứ ba nên được đánh giá là khách quan, có lòng tin hơn so với hoạt động quảng cáo thông thường, các thông tin về doanh nghiệp đã được thừa nhận, tạo ra dư luận tốt, chính vì vậy mà pr lại sức lan tỏa rộng lớn hơn quảng cáo.

Hơn nữa PR tìm cách tạo được những thiện cảm từ khách hàng. Hoạt động PR cung cấp cho thị trường những thông tin, kiến thức về doanh nghiệp và sản phẩm, tin tưởng vào những thông tin được các nhà phân tích báo chí đăng tải chứ không ép buộc người dùng phải nhớ chúng.

* Tác dụng lâu dài

PR khá hiệu quả và có tác dụng lâu dài, bằng việc tham gia hay phát động những hoạt động mang tính chất hỗ trợ cộng đồng như: tư vấn việc chăm sóc bà mẹ và trẻ em, chia sẻ vì người nghèo… doanh nghiệp ít nhiều đã góp phần chia sẻ với cộng đồng và xã hội.

Ví dụ chương trình “P/S bảo vệ nụ cười” của Unilever, “Tiếp sức mùa thi” của Thiên Long…đều có tác dụng vì cộng đồng và làm cho pr lan tỏa mạnh mẽ hơn. Đều là các hoạt động pr mang tính chất lâu dài hơn so với quảng cáo.

 

Bình Luận
(Visited 134 times, 1 visits today)

Các Gói Dịch Vụ Quảng Cáo Từ Khóa Google