Kỹ thuật đấu giá thầu trong quảng cáo Google Adwords

Đồng ý rằng với mỗi người làm dịch vụ quảng cáo Google Adwords, sẽ có cách đấu giá riêng của mình và chỉ có những trải nghiệm thực sự mới cho ta được kinh nghiệm. Với những kỹ thuật đã được chúng tôi đúc kết qua nhiều dự án hoàn thành cho khách hàng, chia sẽ với bạn để có thể tối ưu giá thầu của mình ở mức thấp nhất nhưng vẫn hiệu quả.

> Giảm giá thầu Google Adwords trong 2 ngày thành công

> Vì sao giá thầu cao mà từ khóa vẫn không hiển thị ?

* Hình thức đấu giá :

1. Đấu giá cao cho những thị trường có nhiều tỉ lệ chuyển đổi.

2. Đấu giá cao cho các từ khóa có CTR cao, từ khóa mở rộng hoặc cụm từ khóa.

3.  Đấu giá cao vào những thời điểm nhiều khách hàng tìm kiếm.

4. Đấu giá cao cho các thiết bị mà khách hàng hay sử dụng.

5.  Đấu giá cao cho các cho Search hơn Display.

6.  Đấu giá cao cho các Ad group có nhiều conversion.

quang cao adword

* Hình thức giảm giá google adwords

1. Giảm giá vào những thời điểm ít được tìm kiếm.

2.  Giảm giá những từ khóa ít tỉ lệ chuyển đổi.

3.  Giảm giá những thị trường  ít tỉ lệ chuyển đổi.

4.  Giảm giá các Ad group không có nhiều conversion

* Kỹ thuật đấu giá google adwords

1. Sử dụng đấu giá thủ công để kiểm soát chi phí.

2. Sử dụng đấu giá CPA để tối ưu gia tăng tỉ lệ chuyển đổi. Chuyển qua CPA ngay khi có thể.

3. Sử dụng Automatic Rule hoặc AdWords Script để tăng giảm giá theo thời gian.

4. Sử dụng đấu giá tự động để tăng CTR, tuy nhiên các bạn cần chú ý đặt giá thầu giới hạn cho việc đấu giá tự động.

5. Sử dụng Enhance CPC khi đấu giá theo CPC.

6. Sử dụng chia sẻ ngân sách giữa các campaign, hoặc phải đảm bảo ngân sách đầy đủ để bạn không bị mất nhiều Impression.

* Lưu ý :

– Loại trừ các từ khóa không liên quan hoặc không hiệu quả.

– Chọn Accelerated nếu bạn có đầy đủ ngân sách, nếu không bạn có thể chọn standar cho hiển thị suốt ngày.

– Phân chia từ khóa, tạo các quảng cáo từ khóa liên quan trong những ad group thích hợp, đồng thời sử dụng landing phù hợp để nâng điểm chất lượng nhằm tiết kiệm chi phí và đạt được vị trí tốt hơn.

– Không đấu giá tới cùng với đối thủ trong trường hợp 2 bên muốn giành lấy vị trí tốt nhất. Hãy ở một vị trí mà ở đó bạn có thể gây khó khăn cho đối thủ.

– Đấu giá google adwords một cách du kích nếu bạn chưa đầy đủ tiềm lực.

– Luôn nhớ : vị trí số 1 không phải là vị trí tốt nhất. Vị trí tốt nhất là vị trí mạng lại cho bạn lợi nhuận cao nhất.

Lời khuyên cuối cùng là bạn nên biết dừng đúng lúc, đúng chỗ, quan sát và nghiên cứu đối thủ kỹ hơn thay vì cố đặc giá thầu lên cao, thì chỉ có cả hai cùng lỗ mà Google thì lợi nhiều nhất.

Chúc bạn thành công !

Bình Luận
(Visited 1,396 times, 1 visits today)

Các Gói Dịch Vụ Quảng Cáo Từ Khóa Google